Etikett: SEAL team

Medan Ray fortsätter att leda uppdraget i Syrien blir insatserna högre när medlemmar av Bravo-teamet får reda på sanningen om deras måltavla.

Medan Ray fortsätter att leda uppdraget i Syrien blir insatserna högre när medlemmar av Bravo-teamet får reda på sanningen om deras måltavla.

När Jason återvänder till Bravo ökar spänningarna när Ray överordnar honom på ett uppdrag att hämta militära drönare i Syrien. Sonny får också överraskande nyheter från Texas.

När Jason återvänder till Bravo ökar spänningarna när Ray överordnar honom på ett uppdrag att hämta militära drönare i Syrien. Sonny får också överraskande nyheter från Texas.

Medan Bravo fortsätter att hantera stora förändringar, åker teamet på ett uppdrag i Ecuador. Dessutom presenterar Natalie en livsavgörande idé för Jason.

Medan Bravo fortsätter att hantera stora förändringar, åker teamet på ett uppdrag i Ecuador. Dessutom presenterar Natalie en livsavgörande idé för Jason.

När underofficer Davis spårar Rays position till en container i Medelhavet blir Bravo-teamet alltmer desperat för att rädda honom innan det är för sent.

När underofficer Davis spårar Rays position till en container i Medelhavet blir Bravo-teamet alltmer desperat för att rädda honom innan det är för sent.