Etikett: Vetenskapens värld

Trädens värld är vidunderlig och märklig. Dessa jordiska jättar är långt ifrån de statiska och ensamma växter som vi tidigare trott. Träd samarbetar och kan memorera information som de delar med andra träd. Och de kan uppfatta världen på sätt som vi tidigare inte förstått. Ny forskning kring botanik och skogsekologi ger oss en uppdaterad syn på trädens mystiska ekosystem.

Trädens värld är vidunderlig och märklig. Dessa jordiska jättar är långt ifrån de statiska och ensamma växter som vi tidigare trott. Träd samarbetar och kan memorera information som de delar med andra träd. Och de kan uppfatta världen på sätt som vi tidigare inte förstått. Ny forskning kring botanik och skogsekologi ger oss en uppdaterad syn på trädens mystiska ekosystem.

För 200 år sedan knäckte en fransk egyptolog koden till en svunnen värld. Jean François Champollion dechiffrerade de mystiska hieroglyferna på Rosettastenen och plötsligt öppnade sig historien om en högt stående civilisation. Vid det överdådiga templet i Abu Simbel sökte han spåren efter den store faraon Ramses II – och sanningen om faraons liv.

För 200 år sedan knäckte en fransk egyptolog koden till en svunnen värld. Jean François Champollion dechiffrerade de mystiska hieroglyferna på Rosettastenen och plötsligt öppnade sig historien om en högt stående civilisation. Vid det överdådiga templet i Abu Simbel sökte han spåren efter den store faraon Ramses II – och sanningen om faraons liv.

Utforskningen av Mars har intensifierats de senaste 20 åren. Om det finns bevis för liv där – om än utdött – så öppnar det för en ännu mer hisnande tanke: Hur mycket liv borde det i så fall finnas i resten av universum?

Utforskningen av Mars har intensifierats de senaste 20 åren. Om det finns bevis för liv där – om än utdött – så öppnar det för en ännu mer hisnande tanke: Hur mycket liv borde det i så fall finnas i resten av universum?

Hela tiden uppstår nya infektionssjukdomar, det sker varje år. 70 procent sprids från djurvärlden, precis som coronaviruset. Det är människor som orsakar att virusen alltmer sprids till mänskligheten. Var och hur uppstår nästa pandemi? Hur farlig blir den? Och kan den hindras?

Hela tiden uppstår nya infektionssjukdomar, det sker varje år. 70 procent sprids från djurvärlden, precis som coronaviruset. Det är människor som leder till att virusen alltmer sprids till mänskligheten. Var och hur uppstår nästa pandemi?

Hela tiden uppstår nya infektionssjukdomar, det sker varje år. 70 procent sprids från djurvärlden, precis som coronaviruset. Det är människor som leder till att virusen alltmer sprids till mänskligheten. Var och hur uppstår nästa pandemi?

Hela tiden uppstår nya infektionssjukdomar, det sker varje år. 70 procent sprids från djurvärlden, precis som coronaviruset. Det är människor som orsakar att virusen alltmer sprids till mänskligheten. Var och hur uppstår nästa pandemi? Hur farlig blir den? Och kan den hindras?