Top Gear USA – .63.

Featuring super-cars, extreme stunts and challenges, car reviews and celebrity interviews, Top Gear is the home for anyone with a love of cars. The U.S. version will be chock-full of high-adrenaline action entertainment as it tracks the colorful history of the automobile as well as the eccentric adventures of its hosts with Top Gear’s customary wit and humor.

Är det möjligt att tillverka en bil som är lika bra på vatten som på land? Rut, Adam och Tanner bygger sina egna amfibiefordon och utsätter dem för en rad tester innan den stora vattenutmaningen: att försöka korsa en av de stora sjöarna.

  • Adam Ferrara
  • Tanner Foust
  • Rutledge Wood

Top Gear USA sänds på Kanal 9 | IMDB

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *